Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2021

Beste leden,

Op maandag 11 oktober zal er een ALV plaatsvinden. Om te beginnen willen we u er op wijzen dat het beschikbaar hebben van een QR code van de Corona App (eventueel op papier) noodzakelijk is om toegang tot de kantine van de Meerkoet te krijgen.

In verband met de organisatie wordt u verzocht u aan te melden door te reageren op deze mail.

We vinden het vooral ook belangrijk om bij elkaar te komen, willen graag een versnelling van volgende projecten en meer leden. We willen jullie daar graag bij betrekken.

Plaats: de Meerkoet, Buitenomweg 7, Reeuwijk

Tijd: 19:30 tot 21:30 à 22:00 uur

Agenda:

  • Opening door Sietse de Haan
  • Notulen ALV d.d. 10 juni 2021 (bijgesloten)
  • Mededelingen
  • Ontwikkelingen Bestuur
  • Nadere toelichting SCE postcoderoos subsidie-regeling (van toepassing bij project ‘de Meerkoet’)
  • Status project ‘de Meerkoet’
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Afsluiting met Informeel samenzijn met drankje en hapje

Ter versterking van het Bestuur zoeken we een nieuwe bestuurslid. Daarbij denken we vooral aan iemand met enige technische kennis, om samen met de overige bestuursleden allerlei zaken die rond het ontwikkelen van nieuwe projecten spelen goed te kunnen begeleiden. Bij nieuwe projecten hebben we te maken met partijen als een gebouw-eigenaar, vaak een huurder, een beheerder, eventueel een bureau dat de dakconstructie moet onderzoeken, Stedin, installateurs van zonnepanelen, etcetera. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *