ALV 2021 samenvatting

In juni werd de algemene ledenvergadering gehouden met een terugblik op het resultaat in 2020 van onze diverse projecten. De coöperatie heeft reeds 4 zonne-installaties in bedrijf. De cijfers zijn gunstig en met de jaarlijkse uitkering door de coöperatie plus de teruggave van energiebelasting waar onze leden recht op hebben, kan een rendement behaald worden van ruim 7%.

Dit jaar is de zogenaamde Postcoderoosregeling waar we gebruik van maken gewijzigd, maar dit heeft weinig invloed op het rendement; De teruggave van energiebelasting is gewijzigd in een (qua bedrag vergelijkbare) subsidie die de coöperatie ontvangt. Deze zal de coöperatie uiteraard jaarlijks bovenop de stroomopbrengst uitkeren, daardoor blijft het interessant om mee te doen voor het milieu en voor de eigen portemonnee.

Bij Zon op Bodegraven-Reeuwijk investeren deelnemers in de panelen die we op een ander groot dak neer kunnen leggen. Bij de coöperatie Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk hoeft men niet te investeren om deel te kunnen nemen, maar de uitbetaling is dan lager. Beide coöperaties trekken gezamenlijk op maar hebben dus een verschillend financieel systeem. Beide proberen zoveel mogelijk grote daken van zonnepanelen te voorzien en dat lukt gestaag in onze gemeente.

Zon op Bodegraven-Reeuwijk U.A. start nu haar vijfde project, met 200 panelen op de Sporthal de Meerkoet in Reeuwijk Brug. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via deze site. Inschrijven kan in participaties van verschillende omvang, van 100 kWh tot 5000 kWh. Het voordeel van de nieuwe Postcoderoosregeling is dat de omvang van de participatie niet gemaximeerd is door het eigen stroomgebruik.

Wijziging datum informatie avond project “de Meerkoet”

Vanwege de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal, heeft het bestuur besloten de Informatieavond te verplaatsen. Wij zullen op 24 juni, 20:00 uur  (digitaal) meer vertellen over dit project en er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Indien u hiervoor belangstelling heeft, laat dat even weten door u HIER aan te melden. Dan zult u een uitnodiging ontvangen.

Mocht u al  op de wachtlijst van onze coöperatie staan en geen belangstelling hebben voor dit project of eventuele volgende projecten, dan verzoeken we u om u uit te schrijven van de wachtlijst. U kunt dit doen door in te loggen met het account van Zon op Nederland, klik op het kopje ‘Inschrijven’, en dan kunt u kiezen voor verwijderen van de wachtlijst.

Algemene Leden Vergadering 2021

Beste leden van Zon op Bodegraven-Reeuwijk,

Wij hebben al een poosje niets van ons laten horen. Maar we zijn er nog, en we hebben een ALV gepland. Deze zal plaatsvinden op:

10 juni, 20:00 uur ’s avonds.

Belangrijkste onderwerpen zullen zijn de goedkeuring van de jaarrekening over 2020, en de voorgestelde uitkering van de energie-opbrengst. De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden, via Zoom of een andere video-applicatie. U krijgt nog nadere informatie hierover, en ook de agenda en de te bespreken documenten. Ons voornemen is om in september een fysieke ALV of leden-bijeenkomst te organiseren.

We zijn inmiddels ook druk bezig met ons vijfde project, zonnepanelen op Sporthal de Meerkoet in Reeuwijk. Vanwege de nieuwe subsidie/postcode regeling zijn een aantal zaken anders dan bij de vorige projecten. Zo zal het voor bestaande leden makkelijker zijn om ook in dit nieuwe project te participeren. Er staan echter ook nog mensen op de wachtlijst, die zullen voorrang krijgen. Wij zullen hier later meer informatie over geven. We hebben ook al een datum voor een informatie-avond gepland, en wel op 17 juni, 20:00 uur ‘s avonds.

Leden hebben over bovenstaande een persoonlijke mail ontvangen.

Weg met de RES?

‘We moeten klimaatverandering mondiaal aanpakken, want we hebben geen tijd meer’ Met de Regionale Energie Strategieën (RES) proberen de dertig energieregio’s in Nederland te voldoen aan het opwekken van 35 terawattuur (TWh) zonne- en windstroom. Doel: het halen van het Klimaatakkoord in 2030. Maar kan dat niet veel efficiënter? Lees verder op onze facebookpagina:https://www.facebook.com/zonoprebo

Deelname coöperatie en de belastingaangifte

Het is weer tijd voor de belastingaangifte, maar hoe verwerkt u uw participaties in de aangifte.

Uw participatie in Zon op Bodegraven-Reeuwijk dient u mee te nemen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting over 2019. Per email hebben alle deelnemers een waardetabel per project ontvangen. Voor de aangifte over 2019 dient u de waarde per 1-1-2019 te hanteren. U dient het bedrag te vermenigvuldigen met het aantal participaties dat u heeft.

Geen van de deelnemers in Zon op Bodegraven-Reeuwijk heeft meer dan 5% belang, dus de aangifte hoort in box 3 (vermogensbelasting) te gebeuren. Voor box 3 bestaat overigens een ruim vrijstellingsbedrag.

Kijk voor meer informatie op de site van de postcoderoosregeling.nl of op onze pagina “Opbrengst”

Nieuw project: De Goede Herderschool

Op 10 maart 2020 is de voorinschrijving gestart tijdens de voorlichtingsavond bij de Goede Herderschool aan de Cortenhoeve.  Indien u ook interesse heeft om aan dit project deel te nemen, stuur dan een bericht naar het bestuur via het contactformulier op de website. U wordt dan toegevoegd aan de wachtlijst en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

DERDE PROJECT ‘GOUDSE WATERSPORT VERENIGING ELFHOEVEN’

Op de botenloods van de ‘Goudse Watersportvereniging Elfhoeven’ aan de Plattewegzullen 175 à 200 panelen geplaatst kunnen worden.

Het bestuur van de GWVE heeft toestemming gegeven voor gebruik van het dak door onze coöperatie (dit is nog postcode 2811, maar ligt tegen Gouda aan) en inmiddels de dakovereenkomst getekend. De leden van de GWVE hebben bij inschrijving in dit project voorrang, maar er is nog ruimte om deel te nemen in dit project!

Indien uw huishouden bv. 3.000 kWh per jaar verbruikt, zou u met 10 panelen kunnen deelnemen. U moet namelijk voorkomen dat de panelen meer produceren dan u verbruikt, want over dat deel krijgt u geen belasting terug.

Coöperatie Zon op Reeuwijk heeft derde zonneproject afgerond