Nieuwsflits Energiebelasting

Graag willen we jullie door middel van deze korte nieuwsflits op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen met betrekking tot onze coöperatie.

Energiebelasting.

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord verlaagt de overheid per 1 januari 2022 eenmalig de energiebelasting op stroom en gas, in verband met de sterk gestegen energieprijzen. De energiebelasting op stroom gaat met 6,9 cent per kWh omlaag (van 11,4 naar 4,5 ct/kWh). Op zich positief, zou je denken. Maar voor onze leden die participeren in een van de projecten Huis van Alles, Speel en Werkhoeve, de Elfhoeven of Wereldweijde, betekent dit dat hun participatie in 2022 minder zal opleveren. Daarmee raak je het voordeel dat alle consumenten in Nederland als tegemoetkoming krijgen, dus weer kwijt. Dat vinden wij erg jammer, dit betekent dat de gewekte verwachtingen over de opbrengst van de participatie, in ieder geval tijdelijk niet kunnen worden nagekomen. Energie Samen (onze overkoepelende organisatie) is bezig met een actie die het nadeel kan verzachten. Zie https://energiesamen.nu/nieuws/1227/verlaging-energiebelasting-op-stroom-en-je-postcoderooscooperatie.

Vermindering energiebelasting bij project Speel en Werkhoeve.

Tijdens de ALV van vorig jaar hebben we gesproken over de vermindering energiebelasting die Greenchoice ons verstrekte, enkel bij het project Speel en Werkhoeve. We ontvingen deze vermindering energiebelasting, ongeveer €1,- per dag, sinds in bedrijfstelling van de installatie. Na enige discussie met Greenchoice blijkt dat we deze tegemoetkoming onterecht hebben ontvangen.  De argumentatie van Greenchoice snijdt hout. De vermindering energiebelasting geldt alleen voor verbruiksaansluitingen met een verblijfsfunctie. Deze post wordt dus wel verrekend voor de scholen, maar op de aansluiting op het net van de school zelf (daar waar het verbruik plaatsvindt) en niet op die van de coöperatie. Het is een tegemoetkoming in de kosten van energieverbruik, maar bij zuivere teruglevering worden geen verbruikskosten gemaakt. Dit is dus een tegenvaller in de opbrengst van uw participatie voor 2021, maar dit heeft u de vorige 2 jaren extra ontvangen.

Voortgang project de Meerkoet.

We zijn nog bezig met het in bedrijf krijgen van de installatie op sporthal de Meerkoet in Reeuwijk. Er zitten een aantal zaken tegen. We wisten dat de constructie versterkt moest worden, maar het legplan voor 200 panelen dat MB zonnepanelen had gemaakt bleek na nadere analyse toch niet te voldoen, en moest teruggebracht worden tot 192 panelen. Daarnaast is MB zonnepanelen nog in gesprek met bureau Rijnland, dat het project namens de gemeente begeleid. In verband met veiligheid bij werkzaamheden op het dak moet het aantal panelen mogelijk tot 184 worden teruggebracht. Tot slot kon de aansluiting door Stedin nog niet aangelegd worden, omdat er een gasleiding dicht bij de meterkast ligt. Er moet eerst onderzocht worden of de elektriciteitsleidingen en aardpen een negatieve invloed op de gasleiding kunnen hebben. Gasleidingen worden namelijk vaak tegen corrosie beschermd door zogenaamde kathodische bescherming, en deze kan beïnvloed worden door elektrische installaties. Door al deze zaken loopt het project uit. We hopen wel dat we de installatie nog dit jaar in bedrijf kunnen stellen.

Administratie Zon op Nederland.

Zoals u weet wordt onze ledenadministratie uitgevoerd door Zon op Nederland, dat onder de koepel van de coöperatie Energie Samen valt. Dit administratieve systeem, Ozon genaamd, zal worden uitgefaseerd. We zullen overstappen op het systeem Econobis, dat al langere tijd bij Energie Samen in gebruik is. Het in bedrijf houden van meerdere systemen werd te kostbaar voor Energie Samen, en omdat slechts één medewerker grondige kennis van Ozon heeft, kan de continuïteit niet worden gewaarborgd. De kosten voor onze coöperatie zullen niet significant hoger worden. U zult binnenkort nader worden geïnformeerd over de overgang op Econobis. Meer informatie vindt u hier: https://econobis.energiesamen.nu/pagina/29/de-voordelen-op-een-rij.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *