DEELNEMEN IN DE COÖPERATIE

Daar zit watt in

Als u wilt deelnemen, wordt u lid van de coöperatie Zon op BODEGRAVEN-Reeuwijk. Alle deelnemers leggen geld in, waarvan de coöperatie de zonnepanelen koopt. De coöperatie (Dus u) is eigenaar van de panelen.

FINANCIEEL WERKT HET ALS VOLGT;

U kunt inschrijven voor participaties van ca. 100 euro, die goed zijn voor een jaarlijkse opbrengst van 100 kWh. De opbrengst van deze participaties gebruiken wij om de installatiekosten en overige vaste kosten waar de coöperatie mee te maken heeft, zoals het zorgen voor een geschikte aansluiting, te kunnen betalen. 

Vervolgens worden jaarlijks de opbrengsten uit de opgewekte stroom ontvangen. De verwachte opbrengst is ongeveer 16 cent per KWh, inclusief de subsidie die de coöperatie ontvangt uit de zogenaamde postcoderoosregeling (de SCE subsidie). Na aftrek van kosten (verzekering, onderhoud, administratie) blijft hier 12 à 13 cent per kWh van over.


DE TERUGVERDIENTIJD ZAL CIRCA 8 JAAR ZIJN EN HET VOORZIENE RENDEMENT 6 À 10% GEREKEND OVER EEN PERIODE VAN 15 JAAR. 

Daar zit uiteraard enige onzekerheid in, maar daarentegen is de postcoderoos-regeling gegarandeerd voor 15 jaar. De verwachte levensduur van onze zonnepanelen is 25 jaar.