DEELNEMEN IN DE COÖPERATIE

Daar zit watt in

Als u wilt deelnemen, wordt u lid van de coöperatie Zon op BODEGRAVEN-Reeuwijk. Alle deelnemers leggen geld in, waarvan de coöperatie de zonnepanelen koopt, LAAT INSTALLEREN, VERGUNNINGEN EN SUBSIDIES AANVRAAGT, NOTARIELE ZAKEN EN VERZEKERINGEN REGELT.

KORTOM, U HEEFT ER GEEN OMKIJKEN NAAR. De coöperatie (Dus u) is eigenaar van de panelen. U kunt meedoen indien u woonachtig bent in een aan het project aangrenzend postcodegebied.

FINANCIEEL WERKT HET ALS VOLGT;

U kunt inschrijven voor participaties van een per project vastgesteld bedrag. Een participatie is een deeltje van een zonnepaneel, bijvoorbeeld 100 KWh.  

Voorbeeld: Bij een project kost een een participatie € 125,- Deze participatie is goed voor een per project geprognotiseerde jaarlijkse opbrengst. In dit voorbeeld dus 100 kWh. De opbrengst van deze participaties gebruiken wij om de installatiekosten en overige vaste kosten waar de coöperatie mee te maken heeft, zoals het zorgen voor een geschikte aansluiting, te kunnen betalen.

Vervolgens worden jaarlijks de opbrengsten uit de opgewekte stroom ontvangen. De verwachte opbrengst is ongeveer 16 cent per KWh, inclusief de subsidie die de coöperatie ontvangt uit de zogenaamde postcoderoosregeling (de SCE subsidie) maar vanwege de sterk wisselende stroomprijzen, kan dit momenteel hoger zijn, maar nooit lager dan 14 cent aangezien dit 15 jaar wordt gegarandeerd door de SCE subsidie. Na aftrek van kosten (verzekering, onderhoud, administratie) blijft van de in dit voorbeeld genoemde 16 cent ongeveer 12 à 13 cent per kWh over.

HET VERWACHTE RENDEMENT is 4 tot 6% GEREKEND OVER EEN PERIODE VAN 15 JAAR.

Daar zit uiteraard enige onzekerheid in, maar daarentegen is de postcoderoos-regeling gegarandeerd voor 15 jaar.De verwachte levensduur van onze zonnepanelen is 25 jaar.

POSTCODEGEBIED VOOR PROJECTEN IN REEUWIJK (2811)

POSTCODEGEBIED VOOR PROJECTEN IN BODEGRAVEN (2411)