DEELNEMEN IN DE COÖPERATIE

Als je wilt deelnemen, word je lid van de coöperatie Zon op Reeuwijk. Alle deelnemers leggen geld in, waarvan de coöperatie de zonnepanelen koopt. De coöperatie is dus eigenaar van de panelen.

Financieel werkt het als volgt;

De investering per paneel zal circa 300 euro zijn, inclusief de installatiekosten en andere vaste kosten waar de coöperatie mee te maken heeft, zoals het zorgen voor een geschikte aansluiting.

Vervolgens worden jaarlijks de opbrengsten uit de opgewekte energie ontvangen. Eén paneel levert zo’n 250 kWh per jaar. De verwachte opbrengst is 17 à 18 ct. per kWh (de ‘kale’ opbrengst van de energie van circa 6 cent, én teruggave van belasting via de eigen energienota, dit is de kern van de postcoderoos-regeling). KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE REGELING.

De terugverdientijd zal circa 8 jaar zijn en het voorziene rendement 6 à 10% gerekend over een periode van 20 jaar. Daar zit uiteraard enige onzekerheid in, maar daarentegen is de postcoderoos-regeling gegarandeerd voor 15 jaar . De verwachte levensduur van onze zonnepanelen is ongeveer 25 jaar.